Väikelaevaehitaja (2a)

VLE3

Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus väikelaevade ehitust õppida saab.

Väikelaevade ehitaja teeb puust, metallist või plastikust paate, jahtlaevu ja kaatreid kerepikkusega kuni 24m ning paigaldab neisse sisustust ja lisavarustust.

Loe väikelaevaehituse  õppimisest ja õpetamisest: Väikelaevaehituse eriala suunad ja arengud

Koolil on kaasaegse sisseseadega õppetöökoda ja Saaremaal on palju edukaid väikelaevu ehitavaid ettevõtteid, kuhu õppijad saavad praktikale ning hiljem tööle minna.

Eesti väikelaevaehituse keskusteks on Saaremaa. Kui täna annavad väikelaevaehitusettevõtted üle Eesti tööd 500 inimesele, siis lähiaastail oodatakse selle arvu kahekordistumist. Eestis on alles vajadus tekkimas väikelaevade hoolduse ning remondi järgi, mis pakub tulevikus täiendavaid töövõimalusi.

Õppetsüklite ajad

Üle nädala N-R. 

Esimene õppetsükkel 14.-16.09.2017

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
 • Tsükliõpe
õppeaeg 2 a 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek