Väikeettevõtja (2a)

A ja VE

Väikeettevõtja eriala lõpetanud saavad töötada mistahes ettevõttes, aidates kaasa ettevõtte töö korraldusele ja turundustegevusele, neil on esmased oskused asjaajamises, personalitöös ja raamatupidamises. Õppijad saavad esmase ettevalmistuse iseseisvalt ettevõtlusega alustamiseks.

Parimatel õppijatel on võimalus sooritada praktika välisriikides. 2015/2016 õppeaastal käidi praktikal Iirimaal ja Suurbritannias.

Meie väikeettevõtluse eriala vilistlase hulgas on mitmeid edukaid ettevõtjaid, kes arendavad kohalikku majandust.

Õpperühm alustab tööd päevases, õhtuses või tsükliõppes vastavalt õppijate eelistusele.

Õppekava struktuur

 

Moodulite nimetused Maht kokku (EKAP)
Põhiõpingute moodulid  
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5
Äritegevuse kavandamine ja käivitamine 34
Äritegevuse korraldamine ja arendamine 26
Tootearendus 12
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus 19
Eksporditegevuste arendamine 6
Praktika 30 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites
Valikõpingute moodulid 18
Euroopa Liit 4
Projektijuhtimine 3
Muudatuste juhtimine 3
Erialane soome keel 4
E-äri 2
E-portfoolio koostamine 2
Erialane vene keel I 4
Erialane vene keel II 4

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 5 (kutseeriharidusõpe)
 • Esmaõpe
 • Keskhariduse baasil
2 5. tase  keskhariduse baasil 

Vilistlaste arvamused

"Ma sain tohutult uut hingamist ja uusi ideid, mida oma töös kasutada. Õpetatavad ained on omavahel hästi seotud, üks aine toetab teist. Kui oskad loogilisi seoseid leida, teeb see õppimise lihtsamaks. Minu tööandja on sellega igatahes rahul, et ma ametikoolis õppisin." "Minule andis see eriala palju edasisi töövõimalusi, ning avardas suurel määral minu silmaringi. Koolis sooritatud välispraktika on üks mu senise elu vingeimaid kogemusi ja soovitan seda igaühele.

Aitäh, Kuressaare Ametikool."

HelaAun

Hela Aun, Coop Saaremaa müügijuht.
2015. a vilistlane.
martinÕisnurmMartin Õisnurm, Sporrong Eesti OÜ logistik-laohoidja
2017. a vilistlane.

 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus
 • motivatsioonikiri

Pingeridade moodustamine

 • motivatsioonikirja ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek