Tekstiilikäsitööline (kangakuduja) 5. taseme jätkuõpe (1a)

Õppekava on mõeldud keskharidusega õpilastele, kes on eelnevalt õppinud tekstiilkäsitööd kutsekeskharidusõppes või kellel on olemas töökogemus käsitööettevõttes või iseseisva käsitöölisena kangakudumise alal.

20170601 107
Õpingud lõppevad tekstiilitööline, tase 5 kutseeksamiga.

Õppekava valmistab ette tekstiilkäsitöölisi, kes iseseisvalt kavandavad, valmistavad ja viimistlevad kangastelgedel kootud tooteid, kasutades selleks traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid. Lisaks sellele on õppekava eesmärk õppida ettevõtet majandama, kaastöötajaid juhendama ja oma toodangut turundama.

Õpingute alustamiseks on vajalik keskharidus ja vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse (või vastavate kompetentside) olemasolu.

Vaata ka õppekava!

 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Õppekava tase: 5
 • Jätkuõpe
 • Keskhariduse baasil
 • Õhtuõppes
1 5. tase  keskhariduse baasil 

 

Sisseastumiskatsed

 • Õppidasoovijad, kellel pole tekstiilkäsitöö 4. taseme (vana kutsestandardi järgi II tase) või 5. taseme lõputunnistust, peaksid kompetentside (töökogemuse ja huvi- ning muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimise) tõendamiseks esitama 11. augustiks 2017 kooli:

   1. varem läbitud erialaseid koolitusi tõendavad dokumendid või nende koopiad
   2. tööalase tegevuse kirjeldus (vabas vormis, võib olla ka praktikapäevik) koos enesehinnangu ja tööandja(te) hinnanguga;
   3. tööde mapp (fotod, lühikirjeldused)

 • Vestlus

20161011 014

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek