Tisler (2a)

TTislerid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tööülesanneteks on puidu töötlemine põhilistel puidutöötlemismasinatel, puidu töötlemine käsitööriistadega, mööbliesemete ja puittoodete kokkupanek.

Samuti töötava tislerid väikelaevaehitusettevõtetes jahtide jm veesõidukite sisustuselementide valmistajate ning paigaldajatena.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametikirjelduste andmebaasist

Koolis toimub teoreetiline väljaõpe ja praktiline õpe kooli õppetöökojas, praktika toimub ettevõtetes.

Õpingute lõpus on võimalus tasuta sooritada kutsekvalifikatsioonieksam. Pärast selle edukat sooritamist omistatakse õpilasele tisler I kutsekvalifikatsioonitase.

 

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
a05 t4  h12 

 

Vastuvõtukatsed

 • Vestlus

Pingeridade moodustamine

 • Vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek