Tekstiilkäsitöö (2a)

TE

Tekstiilitöö on tarbekunsti valdkonna eriala, kus õpitakse rõivaste jt tekstiilmaterjalidest esemete (vaibad, kotid, linikud jne) loomist ja valmistamist.

Omandatakse erinevad tekstiilitöö tehnikad, nagu õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine jne.

Õpitakse ka tootearendust, tekstiilide ajalugu ning kunsti ja disaini alusaineid (joonistamine, kompositsioon, arvutigraafika, reklaamiõpetus, fotograafia).

Kutseõppe sisu on määratud rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal II kutsestandardis esitatud kutseoskustega.

Miks õppida?

 • Kuressaare Ametikoolil on 30 aasta pikkune kogemus rahvakunsti- ja käsitööerialade õpetamisel
 • Koolil on hästi varustatud õppeklassid ja –töökojad
 • Disaini- ja tarbekunstiõpilased on ametikoolis sarnaste huvidega kokku hoidev seltskond
 • Eriala lõpetades saad endale uue põhi- või lisasissetulekuallika ja aitad elus hoida Saaremaiseid käsitöötraditsioone.

 

Tutvu ka õppekavaga!

 tekstiilit66

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Õhtuõppes: E,T,K alates kell 16, üle nädala L alates kell 8:30
 • Põhi- või keskhariduse baasil
Õppeaeg 2a t4  Põhi- või keskharidus baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus
 • Motivatsioonikiri

Pingeridade moodustamine

 • Motivatsioonikirja ja vestluse tulemus
põhi- või gümnaasiumi/keskkooli  lõpueksamite keskmine hinne ja vestluse tulemus

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek