Tarkvaraarendaja (3a)

UUS JA ÄGE ÕPPEKAVA!

Tarkvara arendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

tarkvaraarendaja 02

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale või veebirakendusi. Nii saavad lõpetajad lisaks erialaoskustele arendada ka oma suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Valikmoodulid:

 • tarkvaraarendaja 01Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis
 • Muusikatehnoloogia, mis sisaldab arvutimängudele ja veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
 • Ettevõtlus. Koos kaasõpilastega luuakse õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või start-upi loomiseks.
 • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
 • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.


Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

tarkvaraarendaja 03Tarkvara arendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvara testijate või arendajatena. Läbitavad moodulid võimaldavad töötada ka IT-spetsialistina ettevõtetes ja asutustes.

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud erialadel.

 

janeMagi“Tegu on selgelt number 1 valdkonnaga nii maailmas kui ka Eestis, kus oodatakse kõige suuremat töökohtade kasvu ja kus on pea kõrgeimad palgad. 16 on õige vanus põhjalike IT-õpingutega alustamiseks. Mida varem alustada, seda kaugemale jõutakse.”
Jane Mägi, juhtõpetaja

 

Õppekava moodulid

 

I õppeaasta (EKAP)

II õppeaasta (EKAP)

III õppeaasta (EKAP)

Põhiõpingud

 

 

 

1. IT-valdkonna alusteadmised

9

 

 

2. Programmeerimise alused

10,5

 

 

3. Tarkvara arendusprotsess

6

 

 

4. Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad

4,5

 

 

5. Andmebaasisüsteemide alused

 

7,5

 

6. Veebirakenduste loomise alused

 

9

 

7. Tarkvarasüsteemide testimine

3

3

 

8. Programmeerimine II

 

5,5

8

9. Hajusrakenduste alused

 

 

6

10. Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides

2

2

2

11. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

2

2

2

12. Praktika

 

8

30

Üldõpingud

 

 

 

1. Keel ja kirjandus

2

2

2

2. Inglise keel

2,5

2

 

3. Matemaatika

2

2

1

4. Loodusained

 

3

3

5. Sotsiaalained

3

2

2

6. Kunstiained

1,5

 

 

Valikõpingud

12

12

4

Kokku

60

60

60

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus
 • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus

Pingeridade moodustumine

 • põhikooli lõpueksamite kesmine hinne
 • vestluse tulemus

Vaata videot meie õpetajast! Ian Pettersson on üks, kellega sa ametikooli tulles õppima hakkad.

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek