Abikokk, lihtsustatud õppes (1a)

Abikokk on koka abiline restoranis ja teistes toitlustusettevõtetes.

abikokk

Õpitakse:

 • toiduvalmistamise põhitõdesid
 • restoraniteenindust
 • hügieeninõuete järgimist
 • kasutama köögiseadmeid ning toiduaineid
 • valikainetena on õppekavas pärmitaignaküpsetiste ning alkoholivabade jookide valmistamine, samuti veidi catering-teenindust
 • lisaks on õppekavas üldine karjääriplaneerimise ja majanduse aluste moodul.

 

Nädalas on õppijal kuni 30 tundi. Õpperühma suuruseks on kuni 8 õppijat.

Iga õpilase praktika korraldus vaadatakse läbi individuaalselt.

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: sotsiaalpedagoog, juhtõpetaja ja vajadusel ligipääs psühholoogile. Igapäevaselt kerkivate probleemidega aitab toime tulla rühmajuhataja.

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Õppetöö viiakse läbi Kuressaare keskuses asuvas õppekompleksis.

 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Õppekava tase: 3
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
 • Päevases õppes
a05 t4  h12 

 

Vastuvõtukatsed

 • Vestlus

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek