Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (3a)

KBE

Erialal õpitakse:

 • Müüritöid
 • Betoonitöid
 • Ehituspuusepatöid
 • Viimistlustöid


Mitmed meie lõpetajad on edasi õppida läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajatel on 
20% ulatuses õppekohtadest eraldi vastuvõtt.

Ehitajad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametite andmebaasist!

Õppekava moodulid

Õppekava moodulite nimetusedMaht kokku
Põhiõpingute moodulid124
Sissejuhatus kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala õpingutesse 5
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6
Ehitusjoonestamise alused 4,5
Ehitusmõõdistamise alused 2
Troppimine ja tõstetööd 4,5
Müüritööde alused 15
Müüritööd 20
Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd 4,5
Betoonitööd 18
Müüritööde praktika 20
Betoonitööde praktika 20
Krohvimistööd 4,5
Kiviaiad ja -sillutised 4,5
Üldõpingute moodulid30
Keel ja kirjandus 6
Võõrkeel 4,5
Matemaatika 5
Loodusained 6
Sotsiaalained 7
Kunstiained 1,5
Valikõpingute moodulid 
Puitkarkass-seinte ehitamine 12
Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine 4
Kuivkrohvplaatide paigaldamine 10
CAD joonestamine 3
Riigikaitse 1
Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine 10

Ehituspuusepad Kuressaare AmetikoolÕppekava osaks on ka ehituspuusepa oskuste õpe. Oleme selles Eesti parimad: õpetaja Jüri Vaga juhendamisel on meie õpilased võitnud kaheksal aastal järjest üleriigilistel kutsevõistlustel medali. Pildil 2016. a esikohavõitjad Koit Kaer ja Ken Pihlas.

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 t4  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõpueksamite keskmine hinne
 • vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek