Kujundaja (kujundusgraafik) (3,5a)

UUS ERIALA!

Kujundusgraafiku erialal arendad sa oma joonistamis- ja maalimisoskust, värvi- ja kompositsioonitaju, arvutigraafika valdamist ja tüpograafia tundmist, et kujundada kauneimaid plakateid, silte, kaarte, graafikuid, T-särke, pakendeid jpm.

Sa õpid piktograafiat, et osata edastada sõnumeid rahvusvahelistes keskkondades lihtsustatud piltide kujul.

kujundusgraafik2

Sa õpid infograafikat, et kujutada igavaid numbreid kõnekate diagrammide, skeemide ja graafikutena.

Sa hakkad valdama fotograafiat, fototöötlust, valmistama trükinõuetele vatavaid kujundusfaile Kuressaare Ametikooli õppehoones nimega Disainimajakas, kus on 16 iMaciga meediaklass ning moodne fotostuudio.

Oma oskusi harjutad ning kogemusi saad sa praktikal olles kujundusbüroodes, ajalehtede ja ajakirjade toimetustes, trükiettevõtetes. Pärast kooli lõpetamist on sul võimalik minna tööle samadesse ettevõtetesse.

Õppekava moodulid

Põhiõpingute moodulid 148 EKAP
Sissejuhatus kutseõpingutesse 2 EKAP
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
Kultuuri- ja kunstilugu  15 EKAP
Kujutava kunsti ja kujundamise alused 37 EKAP
Kujunduse idee loomine ja kavandamine 8 EKAP
Kujundamise tööprotsessi alused 6 EKAP
Praktika 24 EKAP
Spetsialiseerumine: Kujundusgraafika loomine 50  EKAP
Üldõpinguid 23 EKAP
Keel ja kirjandus 6  EKAP
Võõrkeel 4,5 EKAP
Matemaatika 5 EKAP
Loodusained 6 EKAP
Sotsiaalained 7 EKAP
Kunstiained 1,5 EKAP
Valikõpinguid 32 EKAP
Kultuuriprojektid 8 EKAP
Disainiprojekt 24 EKAP
Filmi- ja videotöötlus 16 EKAP
Veebiprojektid 8 EKAP 
Graafika 4 EKAP
Audiovisuaalne kunstiprojekt 16 EKAP 
Kolmemõõtmeline graafika 8 EKAP 
Trükiettevalmistus 16 EKAP
Õmblemine 24 EKAP 
Vabad kunstid 16 EKAP 
Ruumi kujundamine   16 EKAP
Floristika 4 EKAP
Keraamika 16 EKAP 
Nahkvormide ja aksessuaaride valmistamine 8 EKAP 
Visuaalse identiteedi loomine 8 EKAP 
Popkultuur 16 EKAP 

Tutvu õppekavaga siin! NB! Õppekavas on ka teised spetsialiseerumised lisaks kujundusgraafika loomisele!

kujundusgraafik

Kui soovid edasi õppida, oled saanud hea aluse, et jätkata õpinguid Eesti Kunstiakadeemias või Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

kutsekeskharidus

 • Õppeaeg: 3 aastat ja 6 kuud
 • Õppekava tase: 4
 • Kutsekeskharidusõpe
 • Päevane õpe
 • Põhihariduse baasil
Õppeaeg 2,5a t4  Põhi- või keskharidus baasil 

 

Sisseastumiskatsed

 • Kompositsioon
 • Joonistamine
 • Vestlus
 • NB! Vestlusele tulles võta kaasa portfoolio ehk esitlusmapp seni disaini- või kunstivallas tehtud töödest.

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõpueksamite keskmine hinne
 • joonistamise, kompositsiooni, portfoolio  ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek