Ehitusviimistlus (3a)

EVEhitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Põhilised tööülesanded on:

 • maalritööd - pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide seinte ja lagede katmine tapeedi või tekstiiliga, mõõtmine ja kleepimine, puidukaitsevahendite pealekandmine
 • krohvimistööd - pindade ettevalmistamine krohvimiseks, krohvitööde ning dekoratiivkrohvitööde tegemine.
 • plaatimistööd - pindade ettevalmistamine keraamiliste või muude plaatidega katmiseks, plaatide kokkusobitamine, paigaldamine ja vuukimine
 • rull- ja vaipmaterjalide paigaldamine
 • niiskus- ja veetõkete valmistamine.

Mitmed meie lõpetajad on edasi õppida läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajatel on 20% ulatuses õppekohtadest eraldi vastuvõtt.

Õppekava moodulid

Õppekava moodulite nimetusedMaht kokku
Põhiõpingute moodulid96
Sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse 5
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6
Tasandustööd 5
Maalritööd 22
Rullmaterjalide paigaldamine seinale 12
Dekoratiivviimistlus 12
Hüdroisolatsioonitööd siseruumides 4
Plaatimistööd 15
Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine 15
Üldõpingute moodulid30
Keel ja kirjandus 6
Võõrkeel 4,5
Matemaatika 5
Loodusained 6
Sotsiaalained 7
Kunstiained 1,5
Valikõpingute moodulid59
Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 18
Kuivkrohvplaatide paigaldamine 10
Krohvimistööd 18
Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine 10
CAD joonestamine 2
Riigikaitse 1

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 t4  põhihariduse baasil 

Vastuvõtukatsed

 • Vestlus

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõpueksamite keskmine hinne
 • vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek