Nahatöö (120 õppenädalat; 3a)

N

Nahatöö erialal õpitakse nahkaksessuaaride (karbid, mobiilitaskud, prillitoosid, märkmikukaaned, kindad, kotid), ja nahkrõivaste valmistamist, naha taaskasutamist, paberist ja nahast köidete valmistamist ja raamatute restaureerimist, pastelde ja liistuta nahkjalatsite valmistamist.

Lisaks erialaainetele saavad õpilased baasteadmised ja oskused ka joonistamises, maalimises, nahktoodete kujundamises, vormiõpetuses, arvutigraafikas, fotograafias ja reklaamiõpetuses.

II ja III kursusel on õpilased praktikal nahatööga tegelevates ettevõtetes või ateljeedes.

Lõpukursusel disainivad õpilased oma toote ja valmistavad selle unikaaleksemlarina, valminud nahast toode on ühtlasi ka lõputöö.

Kooli lõpetamisel on õpilasel võimalus sooritada käsitöömeistri kutseeksam.

Töö ja edasiõppimisvõimalused

Lõpetajad saavad tööle asuda nahatöö tegijatena iseseisvalt või mõne nahakunstniku ateljees või erinevates nahatööga tegelevates ettevõtetes (kotid, jalatsid, rõivad, lambanahast tooted).

Edasiõppimisvõimalused on Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis või Viljandi Kultuuriakadeemias (rahvusliku suunaga nahatöö).

nahatoo klass

Eriala õppimiseks on uus, kaasaegse sisustusega nahatöö klass kooli Disainimajaka õppehoones.

Õppekava moodulid

 Mooduli nimetusÕppenädalad
I Üld- ja põhiõpingud 62
1. Sissejuhatus õpingutesse 1
2. Majandusõpe 2
3. Tööseadusandluse alused 1
4. Suhtlemise alused 1
5. Töökeskkonnaohutuse alused 1
6. Arvutikasutuse ja asjaajamise alused 1
7. Rahvakunsti alused 1
8. Muistne käsitöö 2
9. Joonistamine 2
10. Kompositsiooni alused 2
11. Kutsealane inglise/saksa keel 1
12. Eesti nahatöö ajalugu ja tänapäev 1
13. Nahktoodete kompositsioon 1
14. Joonestamise alused 1
15. Maalimise alused 1
16. Õmblemise põhialused 1
17. Nahkaksessuaaride valmistamine 4
18. Nahkvormide valmistamine 4
19. Nahkrõivaste valmistamine 3
20. Pastla valmistamine 1
21. Liistuta nahkjalatsi valmistamine 2
22. Nahkköite valmistamine 3
23. Tootearendus 5
II Praktika 20
III Valikõpingud 18
1. Maalimine 1
2. Arvutigraafika 2
3. Reklaamiõpetus 1
4. Kultuuriprojektid 2
5. Vormiõpetus (keraamika) 2
6. Köite restaureerimine 1
7. Esteetika 1
8. Digifotograafia põhialused 1
9. Nahktoote taaskasutus 3
10. Tekstiilide taaskasutus 1
11. Õmblemine 2
12. Joonistamine 1
IV Üldharidusained 40
1. Eesti keel 4
2. Kirjandus 2
3. Võõrkeel 6
4. Matemaatika 4
5. Füüsika 3
6. Keemia 3
7. Geograafia 3
8. Bioloogia 3
9. Ajalugu 3
10. Inimeseõpetus 2
11. Ühiskonnaõpetus 2
12. Muusika 1
13. Kunst 1
14. Kehaline kasvatus 3

Tegu on 4. taseme õppekavaga. Päevases õppes. tase4PPE

Sisseastumiskatsed

  • NB! Erialale kandideerijad peaksid vastuvõtukatsetele tulles kaasa võtma portfoolio oma senistest töödest
  • Joonistamine
  • Kompositsioon
  • Vestlus
  • Essee

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek