Juuksur (3a)

J

Uus kutsekeskhariduse eriala 2017. aastal!

Juuksur on professionaalne klienditeenindaja, kelle tööülesanneteks on:

 • juuste ja peanaha hooldamine
 • juuste lõikamine
 • soengute tegemine
 • habeme ajamine
 • vuntside ja habeme modelleerimine
 • juuste värvimine, blondeerimine, toonitamine ja lokkimine

Ametikoolil on kaasaegsete töövahenditega varustatud juuksurisalong ning suurte praktiliste kogemustega juuksuriõpetajad.

Õpilased võtavad osa ka koolitustest, mida korraldavad erialaspetsialistid väljastpoolt kooli ning parimad saavad osaleda üleriigilistel juuksurite kutsevõistlustel või praktiseerida välisriikides.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametikirjelduste andmebaasist

Õppekava moodulid

Moodulite nimetusedMaht
Põhiõpingud (sh lõimitud üldõpingud)120
Sissejuhatus kutseõpingutesse 1,5
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6
Klienditeeninduse alused 1,5
Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 4,5
Juuksuri loomingulise töö alused 3
Juuste, habeme ja vuntside lõikamine 16
Juuste struktuuri püsimuutmine 9
Juuste värvitöötlus 10
Soengukujundus 7
Juuksuri klienditeeninduse praktilised tööd 43,5
Praktika 18
Valikõpingud30
Iluteenust osutava ettevõtte tegevuse kavandamine 5
Jumestamine 2
Erialane vene keel 3
Erialane soome keel 3
Iluhoolitsused näole ja kätele 5
Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus 2
Tervistedendava elu ja tööstiili kujundamine 5
Puhastus- ja koristustööd ilusalongis 3
Digitaalne fotograafia juuksuritele 2
Käelised loovtegevused juuksuritele 6
Üldõpingud30
Keel ja kirjandus 6
Võõrkeel 4,5
Matemaatika 5
Loodusained 6
Sotsiaalained 7
Kunstiained 1,5
Kokku 180

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Kandideerijat tutvustav kirjalik küsimustik
 • vestlus

Juuksur Kuressaare Ametikool

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõputunnistuse eesti keele, inglise keele, kunstiõpetuse, keemia ja kehalise kasvatuse keskmine hinne
 • testi  ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek