Väikelaevaehitaja (3a)

ainult kuressaare ametikoolisVLE2

Väikelaevade ehitaja teeb puust, metallist või plastikust paate, jahtlaevu ja kaatreid kerepikkusega kuni 24m ning paigaldab neisse sisustust, laevatehnikat ja elektriseadmeid.

Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus väikelaevade ehitust õppida saab. 

Koolil on kaasaegse sisseseadega õppetöökoda ja Saaremaal on palju edukaid väikelaevu ehitavaid ettevõtteid, kuhu õppijad saavad praktikale ning hiljem tööle minna.

Loe väikelaevaehituse  õppimisest ja õpetamisest: Väikelaevaehituse eriala suunad ja arengud

Õpingute lõpus tehakse väikelaevade ehitaja kutseeksam. Eksami sooritajad saavad kutsetunnistuse, millega tõsta oma väärtust tööjõuturul.

Gert-Aadussoo-Kuressaare-Ametikool-2 "Õpingud andsid valitud erialal väga hea vilumuse. Sain omandada praktilisi kogemusi ettevõttes, mis on ametikooli puhul väga suur pluss. Hea on ka see, et ametikoolis on võimalik omandada eriala, millel soovid kunagi karjääri teha, ja samal ajal saad ka keskhariduse."
Gert Aadussoo, 2017. a vilistlane

Töö pärast lõpetamist

TeetKirst.png"Paadiehitus ei ole päevad läbi sama liinitöö, vaid väljakutsed on väga erinevad. Praegusel erialal saab jahtidega sõitmas käidud ja isegi kaatreid Soome viidud ja toodud."

Teet Kirst, 2016. a vilistlane

 

Eesti väikelaevaehituse keskuseks on Saaremaa. 

Vaata rohkem väikelaevaehituserialade õppimise kohta Saaremaal.

Kui täna annavad väikelaevaehitusettevõtted üle Eesti tööd 500 inimesele, siis lähiaastail oodatakse selle arvu kahekordistumist. Eestis on alles vajadus tekkimas väikelaevade hoolduse ning remondi järgi, mis pakub tulevikus täiendavaid töövõimalusi.TaaviPaat2014. a väikelaevade ehitaja eriala lõpetanud Taavi tegi omale lõputööks sellise tammepuust paadi.

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaares TTÜ Eesti Mereakadeemia Meremajanduskeskuses saab õppida meretehnika ja väikelaevaehituse eriala, mis annab ametikoolis oskustöölise vilumused ja keskhariduse omandanud noorele võimaluse saada väikelaevaehitusinseneriks, omandada rakenduskõrgharidus ning karjääriredelil tõusta.

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõpueksamite keskmine hinne
 • vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek