Sõiduautotehnik (3a)

AUT

Sõiduautotehniku töö sisuks on autode ja haagiste tehnoseisundi kontrollimine, remondivajaduse määramine ning tehnohooldus ja remont. 

Sõiduautotehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning kataloogide jt juhendmaterjalide kasutamist.

Kuressaare Ametikoolil on:

 • hästi varustatud õppetöökoda diagnostikaseadmete, töövahendite ja tõstukitega.
 • Kool on tunnustatud kutse-eksamikeskus. Lõpetajad saavad koolis tasuta sooritada autotehniku kutse-eksami, mis tõstab nende väärtust tööandja jaoks.
 • Traditsiooniks on saanud iga-aastased talverallid, kus õpilased oma autodega vigursõidus võistlevad.
Kairi-Kuressaare-Ametikool copy

"Sõiduautotehnikuks õppimine on olnud siiani parim valik mu elus. Tipptasemel õppevahendid, pädevad õpetajad ja sõbralik keskkond on kõige suuremad tegurid, mis muudavad õppimise kergeks ja nauditavaks."

 

Kairi Rakaselg, õpilane


Mitmed meie lõpetajad on edasi õppida läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajatel on 
20% ulatuses õppekohtadest eraldi vastuvõtt.

Õppekava moodulid

Õppekava moodulite nimetused ja mahud (EKAP) Maht kokku
Põhiõpingute moodulid  123
Sõiduautotehniku alusteadmised  30
Sõiduauto kere ja sisustuse seisundi hindamine, hooldus ja remont  4
Sõiduauto hooldus, ülddiagnostika ja remont 16
Juhtimisseadmete ja veermiku hooldus, ülddiagnostika ning remont  4
Mootori hooldus, diagnostika ja remont  6
Jõuülekande hooldus, ülddiagnostika ja remont  4
Elektriseadiste ja mugavussüsteemide hooldus, ülddiagnostika ja remont  4
Liiklusõpetus  3
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused  6
Kliimaseadmete (soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) hooldus, ülddiagnostika ja remont  1
Praktika I  15
Praktika II  30
Üldõpingute moodulid  30
Matemaatika  5
Eesti keel ja kirjandus  6
Loodusained  6
Sotsiaalained  7
Inglise keel  4,5
Kunstiained  1,5
Valikõpingute moodulid  27
Elektri- ja hübriidautod  2
Masinjoonestamine  2
Väikemasinate hooldus I  5
Riigikaitse  2
Keevitus- ja tuletööde teostamine  5
Maalritööde alused  3
Väikemasinate hooldus II  2
Ettevalmistus riigieksamiteks  7
Üldkehaline ettevalmistus  3
Erialane huviring I  3
Erialane huviring II  3

Ott Tänak Kuressaare Ametikool vilistlaneWRC-klassis kihutav Ott Tänak on ametikooli autoerialade tuntuim vilistlane. Pilt: Ott Tänak Fanpage

kutsekeskharidus
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
3 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Test, kus kontrollitakse õppidasoovijate elementaarset loogilist mõtlemist ja arusaamist füüsikast ning matemaatikast.
 • Vestlus

Pingeridade moodustamine

 • põhikooli lõpueksamite keskmine hinne
 • testi ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek