Õppekavade tasemed

Kutseharidus ja õppekavad, mille järgi ametikoolides õpitakse, uuenevad. Kõik õppekavad vastavad ühele Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemele, kus on kokku kaheksa taset. Loe tasemekirjeldusi siit!

Kuressaare Ametikoolis saab õppida 3., 4. ja 5. taseme õppekavadel.

3. tase 3. taseme õppekava näeb ette, et pärast lõpetamist täidab töötaja tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas olukorras, lisaks enamasti kutsealasel väljaõppel omandatud oskustele ja teadmistele ning vilumustele ja kogemustele omab meisterlikkust, valmisolekut kutsealaste oskuste ja teadmiste edasiandmiseks, korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest
3´4. tase IMG 9521 1484. taseme õppekava näeb ette, et pärast lõpetamist täidab töötaja analüüsimist ja otsustamist eeldavaid tööülesandeid muutuvas olukorras, omab kutsealaseid teadmisi ja oskusi; korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest;
5. tase 5. taseme õppekava näeb ette, et pärast lõpetamist täidab töötaja teadmiste laiendamist, probleemide lahendamist, teaduslike teooriate ja mõistete rakendamist, olemasolevate teadmiste analüüsimist, süstematiseerimist ja edasiarendamist ning õpetamist eeldavaid tööülesandeid muutuvas olukorras, omab laialdasi kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest.

 

Eelnev haridusnõue

h0 Eelneva haridusnõudeta saab õppida 3. taseme õppekavadel
h9 Põhihariduse järgselt saab õppida 3. ja 4. taseme õppekavadel. Erialale saab õppima asuda ka kesk- või kõrgharidust tõendava dokumendi alusel.
h12 Keskhariduse järgselt saab õppida 4. ja 5. taseme õppekavadel. Erialale saab õppima asuda ka kõrgharidust tõendava dokumendi alusel.
Põhi- või keskhariduse baasil Põhi- või keskharidusejärgselt saab õppida 4. taseme õppekavadel. Erialale saab õppima asuda nii põhi-, kesk- kui ka kõrharidust tõendava dokumendi alusel.

 

Õppetöö aeg

KuressaareAmetikool 005

Õppetöö on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt:

  • Päevane õpe tähendab seda, et õppetöö on reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Selline õppetöö sobib eelkõige põhikooli, ametikooli või gümnaasiumi lõpetanud noortele.
  • Tsükliõpe tähendab seda, et õppetöö on 3-5-päevaste tsüklitena 1-2 korda kuus. Selline õppetöö sobib graafikujärgselt töötavatele täiskasvanutele, lastega kodus olevatele emadele või teistele õppijatele, kellel on võimalik oma tegemisi õppetöö ajaga haakuma panna, kuid pole võimalust päevases õppes osaleda.
  • Õhtune õpe tähendab seda, et õppetöö on paaril õhtul nädalas ning üle nädala ka laupäeviti. Õhtune õpe sobib tööl käivatele täiskasvanutele.

 

Õppekava tüüp

  • Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kuressaare Ametikooli õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
  • Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.

 

 Õppevorm

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek