Vastuvõtuvestlused ja -katsed 2015

3. taseme kutseõpe

Eriala

Õppima asumise eeldus

Pingeridade moodustumine

Õppeaeg (a)

Katsed

Kuupäev

Aeg

Ruum

Komisjon

eelnev haridustase

muud tingimused

Abikokk aKP-15L

põhiharidus

 

põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne, vestluse tulemus

1

vestlus

12.08.

10.00

308

Lemmi Heero, Õile Aavik, sotsiaalpedagoog

Puidupingioperaator
PO-15

põhihariduse nõudeta

 

testi ja vestluse tulemus

1

vestlus

11.08.

10.00

207

Andres Meisterson;Tõnis Oja

Hooldustöötaja (koduhooldaja)
KH-15

põhihariduse nõudeta

 

vastuvõtuküsimustiku ja vestluse tulemus

0,5

vastuvõtu-küsimustik

vestlus

13.08

 

 

13.08

10.00

 

 

11.00

203

 

 

201

Sirje Pree
Kai Rannastu

4. taseme kutseõpe - esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Eriala

Õppima asumise eeldus

Pingeridade moodustumine

Õppeaeg (a)

Katsed

Kuupäev

Aeg

Ruum

Komisjon

Eelnev haridustase

Muud tingimused

Tarkvaraarendaja
TAK-15

põhiharidus

inglise keele oskus

põhikooli lõputunnistuse matemaatika, füüsika ja inglise keele keskmine, testi ja vestluse tulemus

3

test ja vestlus

12.08.

9.00

K-2

Karin Saare, Krister Arder, Diana Lõhmus, Jane Mägi

Dekoraator-stilist
DS-15

põhiharidus

portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest

põhikooli lõpueksamite (eesti keel, matemaatika, valikaine) keskmine hinne, testide, portfoolio  ja vestluse tulemus

3,5

joonistamine

kompositsioon

vestlus

12.08

 

11.08

 

11.08

10.00-13.00

10.00

 

12.00

107, 108

109

 

109

 

Anna  Sui,
Leelo Leesi,
Kaido Kalf

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
KBE-15

põhiharidus

 

põhikooli lõputunnistuse matemaatika, eesti keele, inglise keele, tööõpetuse, kehalise kasvatuse keskmine hinne, testi ja  vestluse tulemus

3

vestlus

12.08.

10.00

307

Andres Meisterson; Anne Rand; Jüri Vaga

Ehitusviimistlus
EV-15

põhiharidus

 

põhikooli lõputunnistuse matemaatika, eesti keele, inglise keele, tööõpetuse, kehalise kasvatuse keskmine hinne, testi ja  vestluse tulemus

3

vestlus 

13.08.

10.00

207

Andres Meisterson; Anne Rand; Eliis Vahter

Majutusteenindus
MT-15

põhiharidus

 

põhikooli lõpueksamite (eesti keel, matemaatika, valikaine) keskmine  hinne, testi  ja vestluse tulemus

3

vestlus, test

12.08.

10.00

207

Sille Lapp, Reena Smidt, Kai Laht

Kokk
KP-15

põhiharidus

 

põhikooli lõpueksamite (eesti keel, matemaatika, valikaine) keskmine  hinne, testi  ja vestluse tulemus

3

vestlus, test

12.08.

10.00

310

Irina Arhipova ,Halliki Väli

Väikelaevade ehitus
VLE-15

põhiharidus

 

põhikooli lõputunnistuse matemaatika, eesti keele, inglise keele, tööõpetuse, kehalise kasvatuse keskmine hinne, testi ja  vestluse tulemus

3

vestlus

11.08

12.00

207

Andres Meisterson; Anne Rand; Kaido Trei; Tõnis Oja

Sõiduautotehnik (uus)
SAT-15

põhiharidus

 

põhikooli lõpueksamite (eesti keel, matemaatika, valikaine) keskmine  hinne, testi  ja vestluse tulemus

3

test

 

vestlus

11.08

 

11.08

10.00

 

12.00

203

 

203

Margus Kivi, Toomas Kivi, Maire Kivi

 4. taseme kutseõpe -  esmaõpe (kutseõpe põhihariduse ja kutseõpe keskhariduse  baasil)

Eriala

Õppima asumise eeldus

Pingeridade moodustumine

Õppeaeg (a)

Katsed

Kuupäev

Aeg

Ruum

Komisjon

Eelnev haridustase

Muud tingimused

Kinnisvarahooldus
KVH-15L

põhiharidus

 

vestluse tulemus

2

vestlus

12.08

12.00

308

Andres Meisterson; Pilvi Pihlas; Reena Smidt; sotsiaalpedagoog

Noorem tarkvaraarendaja TA-15

keskharidus

inglise keele oskus

gümnaasiumi /keskkooli matemaatika, füüsika ja inglise keele keskmine hinne

2

vestlus

12.08

12.00

K-2

Karin Saare, Krister Arder, Diana Lõhmus, Jane Mägi

Teabegraafik
TG-15

keskharidus

portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest

gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistuse eesti keel ja inglise keele  keskmine hinne, testide, portfoolio  ja vestluse tulemus

2

joonistamine

kompositsioon

vestlus

11.08

 

12.08

 

12.08

10.00

 

10.00

 

12.00

107, 108

109

 

109

Oliver Maaker, Merit Karise, Maila Juns-Veldre

Nahkkäsitöö  (uus)
N-15

põhiharidus

vanus vähemalt 18 aastat

põhikooli lõpueksamite keskmine hinne, testi  ja vestluse tulemus

2

vestlus

13.08

17.00

 

D 11

Leelo Leesi,
Kärt Põldmann, Maila Juns-Veldre

Tekstiilkäsitöö (uus)
TE-15

keskharidus

 

vestluse tulemus

2

vestlus

13.08

17.00

403

Kaie Kesküla,
Anne Kolk

Väikelaevaehitaja (uus)
VLE-15K

keskharidus

 

testi ja vestluse tulemus

2

vestlus

13.08.

15.30

207

Andres Meisterson; Kaido Trei;

Väikelaevaehitaja (sisustuselementide paigaldamine) (uus)
VLS-15

keskharidus

 

testi ja vestluse tulemus

1

vestlus

13.08.

15.30

207

Andres Meisterson; Kaido Trei;

Mööblirestauraator
MR-15

keskharidus

 

testi ja vestluse tulemus

2

vestlus

12.08

15.30

207

Andres Meisterson; Tõnis Oja; Urve Pulk

Rekreatsioonikorraldus
RK-15

keskharidus

 

gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistuse eesti keele hinne, testi  ja vestluse tulemus

2

vestlus

12.08.

15.00

310

Heli Kakko, Marve Koppel,
Reet Truuväärt

Juuksur
J-15

keskharidus

 

gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistuse eesti keele, inglise keele, kunstiõpetuse, keemia, kehalise kasvatuse keskmine hinne, testi  ja vestluse tulemus

1,5

joonistamine, vestlus

13.08

10.00

402

Meelika Viir, Klaarika Muul

Spaateenindaja
SPA-15

põhiharidus

vanus vähemalt 19 aastat

põhikooli lõputunnistuse eesti keele, inglise keele, bioloogia ja kehalise kasvatuse  keskmine hinne ja vestluse tulemus

1,5

vestlus

11.08

10.00

402

Marella Kakkum, Harald Tõru

Kondiiter
KD-15

keskharidus

 

gümnaasiumi/keskkooli  lõputunnistuse matemaatika ja keemia keskmine hinne, testi  ja vestluse tulemus

1

vestlus

12.08.

15.00

308

Tiiu Tamsalu, Urmas Lehtsalu, Õile Aavik

Hooldustöötaja  
HT-15

põhiharidus/keskharidus

põhiharidusega vähemalt 18 aastane

vastuvõtuküsimustiku ja vestluse tulemus

 

 

 

 

 

2

vastuvõtu küsimustik

13.08

kell 10

203

Sirje Pree
Kai Rannastu

Täiskasvanuhooldus (TH-15 +THP-15)

1

 

 

 vestlus

13.08

kell 11

201

Tegevusjuhendaja hoolekandeasutuses (TJ-15 +TJP-15)

 

0,5

 

 

Lapsehoidjaa (LH-15)

1

Väikeettevõtlus
VE-15

keskharidus

 

gümnaasiumi/keskkooli eesti keele, matemaatika, inglise keele, ühiskonnaõpetuse ja geograafia keskmine hinne , motivatsioonikiri ja vestluse tulemus

1

motivatsioonikiri, vestlus

13.08

10.00

K-2

Anne Lember, Marve Koppel, Jane Mägi

5.taseme kutseõpe – esmaõpe

Eriala

Õppima asumise eeldus

Pingeridade moodustumine

Õppeaeg (a)

Katsed

Kuupäev

Aeg

Ruum

Komisjon

Eelnev haridustase

Muud tingimused

Ärikorralduse spetsialist (uus)
Ä-15

keskharidus

 

gümnaasiumi/keskkooli eesti keele, matemaatika, inglise keele, ühiskonnaõpetuse ja geograafia keskmine hinne, motivatsioonikiri ja vestluse tulemus

2

motivatsioonikiri, vestlus

13.08

10.00

K-2

Anne Lember, Marve Koppel, Jane Mägi

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek