Teeninduserialade õppebaasid

Kokkuvõte projekti eesmärkidest:

Projekti peaeesmärk on luua teeninduserialade väljaõppeks õpperuumid, mis tagavad õppekavades seatud eesmärkide täitmise, on õpilaste, õpetajate ning klientide jaoks esteetiliselt meeldivad, innustavad ning soodustavad õppetööd ja eriala omandamist. Kaudselt toimub projekti kaasabil kooli hallatava riigivara väärtuse parendamine ja seeläbi vara kõikidele kasutajatele parema õppe- ja töökeskkonna loomine. 
Projekti objektiks olev õppehoone on valminud 1980.aastal ning erinevatel aegadel saanud väiksemas või suuremas mahus investeeringuid, kuid kahjuks ei ole sellest piisanud hoone täielikuks renoveerimiseks. Projekti mahus teostatakse erinevaid renoveerimistöid õppehoones tervikuna, lähtudes iga konkreetse ruumi tegelikust olukorrast ja remondivajadusest ning ruumi kasutusfunktsioonist. Projekti põhiraskus taandub teeninduserialade õpperuumidele (toitlustuse õppesuund, majutus- ja iluteeninduse õppesuund), kuid lisaks sellele teostatakse remonttöid ka õppehoone üldkasutatavatel pindadel (trepikojad ja koridorid), ehitatakse ümber õpetajate tuba lähtuvalt tänapäevasest, reaalsest vajadusest ning kooli töökorralduslikest põhimõtetest.
Projekti ehituslike tegevuste käigus panustatakse ka tuleohutusele ja turvalisusele. Paralleelselt renoveerimistöödega soetatakse erinevat sisseseadet ja inventari, millega komplekteeritakse renoveeritavad ruumid eesmärguga täiendada olemasolevat õppebaasi või vahetada välja amortiseerunud õppeinventar.

Projekti tegevuste lühikirjeldus:

 • Olemasolevate õpperuumide renoveerimine/kohandamine ja ruumiprogrammi muutmine kooskõlas õpetatavate erialade õppekavadega ja olemasoleva olukorraga: juuksuri õppetöökoda; õppeköök; majutus- ja iluteenindus, puhastusteenindus.
 • Õpetajate toa ümberehitus lähtuvalt kooli (juhtimis)struktuuri muudatustest ning õppetöö korralduse igapäevase toimimise efektiivsusest.
 • Elektrijuhtmestiku vahetus ruumides, kus on veel hoone ehitusaegne elektrisüsteem. Õppeklasside valgustuse lülitussüsteemi täiustamine, lähtuvalt uute esitlustehnoloogiate kasutuselevõtust.
 • Õppeklasside amortiseerunud PVC-põrandakatete vahetamine koos ruumide sanitaarremondiga.
 • Õppeklassidesse, kus puudub õpetaja arvuti ja videoprojektor, IT-süsteemi väljaehitamine.
 • Hoone 2. ja 3.korruse koridoride remont koos ripplagede ümberehitamisega.
 • Hoone trepikoridoride remont.
 • Hoone 2. ja 3.korruse ruumide uste vahetus.
 • Ruumidesse elektroonilise sissepääsusüsteemi ehitamine.
 • Hoonesse elektroonilise alarmeerimissüsteemi ehitamine.
 • Õppeinventari, mööbli ja õppeseadmete soetamine kooskõlas õppekava arendusega ja õpetatavate erialade kutseeksamikeskuse nõuete täitmisega (kokk, kelner, pagar) või kasutatavate seadmete amortiseerumisega.

Suuremad soetused:

 • Juuksuri õppetöökoja sisseseade täielik uuendamine – klienditoolid, töötoolid, kahepoolsed peeglid, administraatori töökoht, lokaalne kliimaseade
 • Iluteeninduse õppekava käivitamiseks vajaliku sisseseade soetamine – kosmeetiku ja pediküürija toolid, kosmeetiku kliendivoodid, klienditoolid, töölauad, ratastel jalavannid
 • Majutusteeninduse õpilastele puhastustööde õpetamiseks põrandahoolduskombain, hotellikärud prügi sorteerimise võimalustega,
 • Õppeköögi sisseseade osaline uuendamine – flambeerimiskäru, külmik, kohvimasin, vokkpann, taldrikusoojendaja, serveerimiskäru, lauad-toolid jm
 • Arvutiklassi 205 mööbli ja tehnilise sisseseade (20+1 arvutit) täielik uuendamine
 • Amortiseerunud klassimööbli uuendamine
 • Õpetajate toa sisseseade osaline uuendamine – koosolekulaud koos toolidega, töökohtade mööbel, õppevahendite kapid, kööginurk

 

Fotod avanevad kooli pildipangast

 

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo