Ettevõtluserialade õppebaas

Kokkuvõte projekti eesmärkidest:

Projekti peaeesmärk on luua kahe olemasoleva hoone, spordisaali ja laohoone renoveerimise ja ühendamise teel kunstilise kujundamise erialadele tööruumide kompleks, mida saab kasutada nii õpetatavate erialade õppebaasina kui läbi ettevõtlusoskuste arendamise õppetöö käigus valminud toodete näituseruumina. Hoonesse sisustatakse nahatööde-, kujundustööde-, fotograafia-multimeedia-teabegraafika-3Dvisualiseerija õppeklass, lisaks ruumid õpilasfirmale, õpetajate töö- ning abiruumid.

Rekonstrueeritavate hoonete puhul on tegemist miljööväärtuslike, 19.sajandist pärinevate hoonetega. Tulenevalt EV Muinsuskaitseseadusest on koolil kui hoonete omaniku esindajal hoonete rekonstrueerimisega võimalik anda neile uus, kooli tänaste eesmärkidega ühilduv kasutusfunktsioon ning samaaegselt säilitada ühiskonnale ajaloolist väärtust ja tähendust omavad objektid.

Õppebaasi rajamine loob selle kasutajate jaoks edaspidi loomingulisemad ja paindlikumad lahendused, lähtudes just õpetatavate erialade spetsiifikast ning tõstes seeläbi õppurite ja õpetajate motivatsiooni, tagades samal ajal kvaliteetse, tööandjate ootustele vastava koolituse kvaliteedi.

Hoone haldaja jaoks tähendab projekti realiseerumine linna õppekompleksi kui terviku välise ilme ühtlustumist ning esteetilise väljanägemise märgatavat paranemist.

Hetkel on spordisaal täielikult amortiseerunud ning laohoone kasutuskõlbmatu, seega on ka hoone(te) majandamiskulud, võrreldes ülejäänud hoonekompleksiga, põhjendamatult suured.

Projekti realiseerumise tulemusel on hoone hilisemas ekspluatatsioonis läbi kaasaegsete lahenduste võimalik märkimisväärselt vähendada igapäevaseid otseseid ja kaudseid kulusid, tagades samal ajal ruumide kasutajatele aga normatiividele vastav mikrokliima ja töö- ning õppekeskkond.

IMG 4542Projekti tegevuste lühikirjeldus:

 1. Viiakse läbi arhitektuurne konkurss rekonstrueeritava hoonekompleksi ideekavandi saamiseks.
 2. Lammutatakse olemasolev spordisaal ja selle juurdeehitus kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega. Lammutustöid teostatakse ka olemasolevas laohoones (põrandad, vaheseinad, katusekonstruktsioonid).
 3. Teostatakse hoonekompleksi ehitus-rekonstrueerimistööd vastavuses ehitustööde projektiga, rekonstrueeritakse olemasolevad hoonevälised kommunikatsioonid (küte, vesi-kanalisatsioon, tugevvool). Hoonekompleks ühendatakse õppekompleksi arvuti-, side- ning turvasüsteemiga.
 4. Kooskõlas Muinsuskaitse eritingimustega rekonstrueeritakse olemasolev Kohtu tänava poolne metallvärav.
 5. Sisustatakse rajatavad õpperuumid kooskõlas õpetatavate erialade õppekavades olevate nõuetega. Suuremad soetused:
  • Valgustid ja prožektorid fotostuudio tööks;
  • Giljotiin, kuldamismasin – fooliumtrükipress, laminaator, hübriid laiformaat printer-kilelõikur;
  • Õppeklasside mööbel ning inventar – toolid, riiulid, kapid;
  • Õppekompleksi IT süsteemide tõrgeteta töö tagamiseks paigaldatakse UPS;

Fotod uuest hoonest koos võrdleva vaatega vanale hoonele ning suurematest soetustest avanevad kooli pildipangast: http://foto.ametikool.ee/index.php/ERDF/Ettev-tlus-erialade-ppebaas

 

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo