Upa õppehoone renoveerimistööd

Projekti eesmärk on kooli hallatava riigivara väärtuse parendamine ja seeläbi vara kasutajatele parema õppe-, töö- ja elukeskkonna loomine. Projekti käigus teostatakse Upa õppehoones (õppehoone- ja ühiselamukompleks) suuremahulised remonttööd, mida ei ole seni õnnestunud teha rahaliste vahendite nappusel, kuid mille tegemine on hädavajalik ning olnud kooli jaoks aktuaalne juba aastaid. Tööde teostamine loob ruumide kasutajate jaoks edaspidi praktilisemad ja paindlikumad lahendused, suurendab hoone haldaja jaoks olemasolevate tehniliste süsteemide töökindlust ning tagab samal ajal hoone konstruktsioonide pikema ekspluatatsiooniea ning vähendab hoone riske saada ilmastikust tingitud kahjustusi.
Projekti realiseerumise tulemusel on hoone hilisemas ekspluatatsioonis võimalik märkimisväärselt vähendada igapäevaseid otseseid ja kaudseid kulusid, tagades samal ajal ruumide kasutajatele aga parem ja paindlikum, ilmastikust ja välistemperatuurist vähemsõltuv mikrokliima ja töö- ning õppekeskkond.
Õpilaskodu osas teostatavate remonttööde teostamise peaeesmärk on viia hoone majutuskompleksi korpus vastavusse tuleohutuse- ning tervisekaitse- ja sanitaarnõuetega. Projekti tulemusel paraneb märgatavalt tubade ja sanitaarsõlmede mikrokliima ning vähenevad igapäevased ekspluatatsioonikulud küttele, veele ja elektrile. Teostatavad remonttööd võimaldavad kõrvaldada ka hoone ehitamisel tehtud ehitusvead.
Õppehoone rekreatsiooniruumi paigaldatakse invatõstuk, seega on projekti lõppedes hoone tervikuna kasutatav ka ratastooliga inimesele.

Hoone küttetrassi renoveerimisega tagatakse eelkõige efektiivsem ja ökonoomsem soojavarustus, kuid samas korrigeeritakse koolile kuuluvate hoonete ja neid teenindavate tehnosüsteemide paiknemine maaüksuse suhtes. Renoveerimistöödega korrastatakse ka hoone välist ümbrust (kõnniteed), tagades seeläbi ümbruskonnale parema esteetilise pildi ning vähendades hiljem igapäevase heakorra tagamiseks vajalikke kulutusi.

Projekti tegevuste lühikirjeldus:

Asendatakse hoone olemasolev eterniidist katusekate tänapäevase, terasplekist katusekattega koos vajalike katusetarvikute paigaldamisega.
Soojustatakse tervikuna hoone pööning koos olemasolevate käiguteede tõstmisega.
Rekonstrueeritakse täielikult hoone küttesüsteem ja soojaveevarustus.
Korrastatakse olemasolevat külmaveesüsteemi, asendatakse amortiseerunud sanitaartehnika.
Teostatakse elektrisüsteemi osaline rekonstrueerimine.
Teostatakse õppekompleksi uue serveriruumi ehitus koos jahutussüsteemi paigaldamisega, rekonstrueeritakse osaliselt olemasolev arvutivõrk.
Ehitatakse õpilaskodu tubade san.sõlmedesse väljatõmbeventilatsioon ja paigaldatakse elektriline põrandaküttesüsteem.
Paigaldatakse õpilaskodu tubadele ja evakuatsiooniteedele nõuetekohased tuletõkkeuksed.
Asendatakse osaliselt ruumide amortiseerunud puitaknad plastakendega.
Vahetatakse välja klassiruumide uksed, teostatakse hoonesiseseid remonttöid.
Teostatakse hoones küttesüsteemi rekonstrueerimisega kaasnevad taastusviimistlustööd.
Paigaldatakse hoonesse invatõstuk.
Rekonstrueeritakse õppehoone ja katlamaja vaheline, amortiseerunud küttetrass.
Teostatakse hooneväliseid heakorratöid, korrastatakse olemasolevat ja rajatakse uus kivisillutisega kõnnitee õppehoone peasissepääsu ja bussipeatuse vahele.
Soetatakse õppehoone koridoridesse puhkemööbel, uuendatakse õppeklasside ja õpetajate tööruumide sisustust.

TänutahvelTänutahvelFotod avanevad kooli pildipangast

 

 Upa õppehoone renoveerimistööde teostamist toetas Euroopa Liit

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo