Projekt 6: Peahoone renoveerimine koos territooriumi liiklusskeemi korrastastamisega

Projekti eesmärk: ehitada õppeauditooriumid tarbekunsti valdkonna õpperühmadele ja lõpetada peahoone renoveerimine, ehitada territooriumile jalgrataste ja sõiduautode parkla.
Projekti lühikirjeldus: 2003. a koliti puidutöökoda linnast Upale ja vastavalt ruumikava planeeringule kohandati vabanenud pinnad ajutiseks õpperuumiks tarbekunsti eriala õpilastele. Olemasolevad ruumid on suhteliselt halvas seisukorras ja ei vasta enam ammu töö- ja õpperuumidele seatud nõuetele. Pindade renoveerimise teel rajatakse praktilise tegevuse õppeklassid tarbekunsti eriala õpperühmadele – 2 maaliklassi, klass nahatöödele ja keraamika õppeklass. Projekti teostamine on viimane etapp 1937 ehitatud koolimaja renoveerimisest, mille tulemusel valmiv nüüdisaegne õpikeskkond annab omakorda võimaluse efektiivsemalt korraldada/tõhustada õppetööd ning tõsta märkimisväärselt õpetajate/õpilaste motiveeritust.
Eesmärgiga (hea)korrastada kooli territoorium, ehitatakse 2001.a. lammutatud sööklahoone killustikkattega asukohale välja jalgrataste ja sõiduautode parkla, rajatakse sadevete äravool. Tagamaks õpilaste ja töötajate ohutu liikumine kooli territooriumil, rajatakse täiendavalt kõnniteed liiklusaktiivsetesse tsoonidesse.

Vaated rajatud parklale ja kõnniteedeleVaated rajatud parklale ja kõnniteedele

Vaated rajatud parklale ja kõnniteedeleVaated rajatud parklale ja kõnniteedele

Vaated rajatud parklale ja kõnniteedeleVaated rajatud parklale ja kõnniteedele

Vaated rajatud parklale ja kõnniteedeleVaated rajatud parklale ja kõnniteedele

Vaated rajatud parklale ja kõnniteedeleVaated rajatud parklale ja kõnniteedele

Uus katusekateUus katusekate

Uus katusekateUus katusekate

Restaureeritud aknadRestaureeritud aknad

Vahetatud aknadVahetatud aknad

Renoveeritud välistrepidRenoveeritud välistrepid

Renoveeritud välistrepidRenoveeritud välistrepid

Renoveeritud välistrepidRenoveeritud välistrepidKeraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Keraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Keraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Keraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Keraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Keraamika õppetöökodaKeraamika õppetöökoda

Nahatööde klassNahatööde klass

Nahatööde klassNahatööde klass

Õpetajate tööruumÕpetajate tööruum

TeabetahvelTeabetahvel

PEAHOONE RENOVEERIMISTÖÖDE TEOSTAMIST JA TERRITOORIUMI LIIKLUSSKEEMI KORRASTAMIST TOETAS EUROOPA LIIT

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo