Projekt 4. Upa õppehoone fassaad, õppeklasside valgustus, õppeauditoorium

Upa õppehoone fassaad, õppeklasside valgustus, auditoorium

Projekti eesmärk: lõpetada pooleliolevad tööd fassaadil ja lahendada ehitusvigadest tekkinud probleemid. Sööklakompleksi II korrusele ehitada 60-kohaline õppeauditoorium.

Projekti lühikirjeldus: 1990-ndate algul valminud ca 5000 m² Upa õppe- ja ühiselamukompleksi on erinevatel aastatel järk-järgult edasi ehitatud ning tänaseks on kasutusse võetud 3200 m² õppepinda. Rahaliste vahendite nappusel on tänaseni lõpetamata ka hoone fassaaditööd. Vastavalt projektile soojustatakse ja viimistletakse hoone välisseinad ning ehitatakse välja katuse räästa- ja äravoolurennid. Tulenevalt ehitusvigadest vajavad ümberehitamist rekreatsiooniruumide sissepääsu trepid.

Sööklakompleksi pooleliolevale II korrusele ehitatakse välja tänapäevane 60-kohaline õppeauditoorium. Kuna siiani Upa õppekompleksis sellise suurusega õpperuum puudub, annab projekti teostumine võimaluse õppetöö paindlikumaks korraldamiseks ja loob eelduse olemasolevate ressursside paremaks kasutamiseks.

 Uuendatud fassaadUuendatud fassaad

Uuendatud fassaadUuendatud fassaad

Uuendatud fassaadUuendatud fassaadRenoveeritud trepid ja varikatusedRenoveeritud trepid ja varikatused

Renoveeritud trepid ja varikatusedRenoveeritud trepid ja varikatused

Renoveeritud trepid ja varikatusedRenoveeritud trepid ja varikatused

Renoveeritud trepid ja varikatusedRenoveeritud trepid ja varikatused

Uus auditooriumUus auditoorium

Uus auditooriumUus auditoorium

Uus auditooriumUus auditoorium

Uus auditooriumUus auditoorium

Uus õppeklassUus õppeklass

Uus õppeklassUus õppeklass

Uus õppeklassUus õppeklass

Uus köökUus köök

Uus köökUus köök

Personali riietusruumPersonali riietusruum

Personali riietusruumPersonali riietusruumPersonali riietusruumPersonali riietusruum

Arvutiklassi ventilatsioonArvutiklassi ventilatsioon

Arvutiklassi ventilatsioonArvutiklassi ventilatsioon

Õppeklasside renoveeritud valgustusÕppeklasside renoveeritud valgustus

Õppeklasside renoveeritud valgustusÕppeklasside renoveeritud valgustus

Õppeklasside renoveeritud valgustusÕppeklasside renoveeritud valgustus

Õppeklasside renoveeritud valgustusÕppeklasside renoveeritud valgustus

Õppeklasside renoveeritud valgustusÕppeklasside renoveeritud valgustus

TeabetahvelTeabetahvel

TeabetahvelTeabetahvel

UPA ÕPPEHOONE RENOVEERIMISTÖID TOETAS EUROOPA LIIT

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo