Projekt 3. Õpilaskodude renoveerimise I etapp

Projekti eesmärk: kaasajastada õpilaskodud ja viia need vastavusse majutusasutustele esitatavate miinimumnõuetega, tõstes seeläbi elukvaliteeti ja parandades olmetingimusi. Samaaegselt uuendatakse hotelli- ja restoraniteeninduse õpperühmade praktilise väljaõppe baasi, mille tulemusena paraneb väljaõppe kvaliteet.

Projekti lühikirjeldus: 1960. a ekspluatatsiooni antud õpilaskodus leiab täna majutust ca 80 - 90 õpilast. Üle 40 aasta ekspluatatsioonis olnud maja on tänaseks amortiseerunud ning vajab täielikku renoveerimist. Kool on erinevatel aegadel uuendanud san.sõlmed ja renoveerinud osaliselt I korruse, kus paiknevad raamatukogu ja arvutiklass, jooksvalt on teostatud sanitaarremonti. Uuendamist vajab II ja III korrus, hoone katus, kütte- ja elektrisüsteem, vajalik on põrandate asendus, uste ja akende vahetus, välispiirete soojustamine ning tuletõrjesignalisatsiooni väljaehitamine. Hoone keldrikorrusel renoveeritakse üldkasutatavad duširuumid, ehitatakse välja jõusaal ning ruumid õpilaskodu elanikele vaba aja veetmiseks.

1982. a ekspluatatsiooni antud õpilaskodu tiib on ehitusvigade tõttu tänaseks täielikult amortiseerunud ning on suurte kulunäitajate poolest äärmiselt ebaefektiivne majandada. Hoones vajavad väljavahetamist kütte-, veevarustus ja elektrisüsteem, renoveerimist nõuavad konstruktsioonid ja välispiirded, puudub tulekahjusignalisatsioon.

Hoonete välisvaatedHoonete välisvaated 

Hoonete välisvaatedHoonete välisvaated

Hoonete välisvaatedHoonete välisvaated

Hoonete välisvaatedHoonete välisvaated

Uus fuajeeUus fuajee

Uus fuajeeUus fuajee

Uus fuajeeUus fuajee

Uus fuajeeUus fuajee

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa sisevaatedUue osa sisevaated

Uue osa toadUue osa toad

Uue osa toadUue osa toadUue osa toadUue osa toad

Uue osa toadUue osa toad

Uue osa toadUue osa toad

Vana osa fuajeeVana osa fuajee

Vana osa fuajeeVana osa fuajee

Vana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaated

Vana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaatedVana osa toad ja sisevaated

SoojussõlmSoojussõlm

SoojussõlmSoojussõlm

SoojussõlmSoojussõlmVentruumVentruum

Vana õpilaskodu dušhiruumidVana õpilaskodu dušhiruumid

Vana õpilaskodu dušhiruumidVana õpilaskodu dušhiruumidVana õpilaskodu dušhiruumidVana õpilaskodu dušhiruumid

Õpilasesinduse ruum ja kasvataja tubaÕpilasesinduse ruum ja kasvataja tuba

Õpilasesinduse ruum ja kasvataja tubaÕpilasesinduse ruum ja kasvataja tuba

Õpilasesinduse ruum ja kasvataja tubaÕpilasesinduse ruum ja kasvataja tuba

KöökKöök

KöökKöök

KöökKöök

TänutahvelTänutahvel

TänutahvelTänutahvel

 

KURESSAARE AMETIKOOLI ÕPILASKODUDE RENOVEERIMISTÖÖDE TEOSTAMIST TOETAS EUROOPA LIIT

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo