Projekt 1. Õppehoone renoveerimise III etapp

Projekti eesmärk: hoone renoveerimistööde lõpetamine.
Struktuuritoetuse projekti lühikirjeldus: antud projekt on viimane etapp 2000. a alustatud renoveerimistöödel - soojustatakse õppehoone välisseinad, ehitatakse välja nõuetekohane ventilatsioonisüsteem, renoveeritakse soojussõlm ning viiakse hoone vastavusse tuleohutuse- ja evakuatsiooninõuetega. Õppehoone ja ülejäänud hoonetekompleksi vahele rajatakse maapealne jalakäigutunnel.

Vaade renoveeritud õppehoonele ja jalakäigutunnelileVaade renoveeritud õppehoonele ja jalakäigutunnelile

Jalakäigutunnel väljastpoolt.Jalakäigutunnel väljastpoolt.

Jalakäigutunnel seestpoolt. Jalakäigutunnel seestpoolt.

Õppehoone uuendatud fassaad.Õppehoone uuendatud fassaad.

II korruse koridori lagi ja uuendatud valgustus.II korruse koridori lagi ja uuendatud valgustus.

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni juhtpult. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni juhtpult.

Õppehoone ventilatsioonikamber. Õppehoone ventilatsioonikamber.

Renoveeritud soojussõlm. Renoveeritud soojussõlm.

KURESSAARE AMETIKOOLI ÕPPEHOONE RENOVEERIMISTÖÖDE TEOSTAMIST TOETAS EUROOPA LIIT

el sotsiaalfond vertikaalne

 

thumb cb logo colour high300

thumb def flag-logoeac-llp et copy

thumb erasmuslogo

compohubLogo