Õppekavad

Kuressaare Ametikooli kinnitatud õppekavasid vaata Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS.

Õppekavadega seotud moodulite rakenduskavasid vaata alajaotusest Moodulite rakenduskavad.