KKK - Korduma kippuvad küsimused

 • Kas kutsekeskhariduse omandamiseks peab tegema ka üldhariduslikke riigieksameid? +

  Kutsekeskhariduse omandamiseks ei pea tegema üldhariduslikke riigieksameid Nende sooritamine on vabatahtlik ja eeldab iseseisvat lisatööd. Mõne riigieksami  sooritamine võib olla vajalik edasiõppimiseks, st sisseastumise eeltingimus. Seepärast on riigieksamite valikul mõttekas arvestada edasiõppimissoovi ja uurida, millised on sisseastumistingimused (näiteks inglise keele riigieksami tulemus vähemalt 70 punkti). Paremate eksamitulemuste saavutamiseks võib peale ametikooli lõpetamist kas või ühe aine kaupa täiendavalt  õppida täiskasvanute gümnaasiumis ja seejärel sooritada riigieksam. Loe edasi
 • Kes võib saada akadeemilist puhkust? +

  Õpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Loe edasi
 • Kas põhikooli baasil kutsekeskhariduse omandanu saab edasi õppida keskharidust eeldavaid erialasid? +

  Saab õppida keskharidust eeldavaid erialasid, sest kutsekeskharidus tähendab nii erialast haridust kui ka keskhariduse taset. Loe edasi
 • Kas põhikooli baasil saab õppida ainult eriala ilma üldaineteta, st kutseõppes? +

  Selleks on võimalus, kui õppima asuja on üle 25 aasta vana. Täpsem info erialavalikute kohta on erialade tutvustuses ja sisseastumisinfos. Alates II kursusest saab ilma üldaineteta ehk kutseõppes jätkata sel juhul, kui   I kursuse lõpuks ei ole õpilane üldainetes rahuldavaid tulemusi saavutanud. Loe edasi
 • Missuguse hariduse annab ametikool kui kutseõppeasutus? +

  Ametikoolis on võimalik omandada kutsekeskharidus või kutseharidus või läbida täiendus- ja ümberõppekursusi Koolis toimub kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (erialaõpe +  üldained) kutseõpe keskhariduse baasil kutseõpe põhihariduse baasil (ei õpita üldaineid) Loe edasi
 • 1


Ei leidnud vastust? Saada oma küsimus siit


 1. Sinu nimi*
  Palun sisesta oma nimi.
 2. Sinu meiliaadress*
  Palun sisesta korrektne meiliaadress
 3. Sinu küsimus*
  Palun sisesta oma küsimus

 4.   Värskenda turvakoodiVale kood, sisesta uuesti!