Akadeemiline kalender

Kuressaare Ametikooli 2016/17 õppeaasta akadeemiline kalender

Õppetöö algus:

1. september 2016 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Lõpetamised:

 • talvine lõpetamine – 17. veebruar 2017
 • suvine lõpetamine – 21. juuni 2017

Õppetöö vaheajad:

 • 23. detsember 2016 – 08. jaanuar 2017
 • 18. märts – 26. märts 2017

Õppeaasta lõpetamine 2017

Lõpukursused

Talvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 13. veebruaril kell 10.00

Suvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 14. juunil kell 10.00

Välja peavad olema pandud:

 • aastahinne
 • aine- või teemahinne
 • moodulihinne

Üleminekukursused suvi 2017

Kokkuvõtvad hinded (poolaasta, aasta, vajadusel ka aine ja moodul) välja hiljemalt 20. juuni kell 15.00.
Kutseõppele üleviimise avaldused hiljemalt 29. augustiks.

Järelvastamised toimuvad:

21.- 30. augustil 2017

Järelvastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. augustil kell 10.00.

Info kõigi järelvastamiste kohta edastavad õpetajad Siseveebi kaudu.

Õppetoetuste arvestamisel võetakse hinded seisuga 1. veebruar 2017 ja 1. september 2017.

Kuressaare Ametikooli 2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender

Õppetöö algus:

1. september 2017 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Lõpetamised

 • talvine lõpetamine – 16. veebruar 2018
 • suvine lõpetamine – 21. juuni 2018

Õppetöö vaheajad

 • 25. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018
 • 26. veebruar – 4. märts 2018

Õppeaasta lõpetamine 2018

Lõpukursused

Talvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 12. veebruaril kell 10.00

Suvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 14. juunil kell 10.00

Välja peavad olema pandud:

 • aastahinne
 • aine- või teemahinne
 • õpiväljundi ja moodulihinne

Üleminekukursused talv 2018

Kokkuvõtvad hinded (poolaasta, vajadusel ka aine, teema, moodul ja/või õpiväljund) panna välja hiljemalt 22. jaanuaril kell 15.00. Kõige viimane võimalus järelvastamisteks on 23.-29. jaanuaril 2018.

Järelvastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. jaanuaril kell 10.00.

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.01.2018

Üleminekukursused suvi 2018

Kokkuvõtvad hinded (poolaasta, aasta, vajadusel ka aine ja moodul ja/või õpiväljund) välja hiljemalt 22. juuni kell 15.00. Kõige viimane võimalus järelvastamisteks on 21.-29. augustil 2018.

Järelvastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. augustil kell 10.00.

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.08.2018.

 

Info kõigi järelvastamiste kohta edastavad õpetajad Siseveebi kaudu.