Akadeemiline kalender

Kuressaare Ametikooli 2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender

Õppetöö algus:

1. september 2017 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Lõpetamised

  • talvine lõpetamine – 16. veebruar 2018
  • suvine lõpetamine – 21. juuni 2018

Õppetöö vaheajad

  • 25. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018
  • 26. veebruar – 4. märts 2018

Õppeaasta lõpetamine 2018

Lõpukursused

Talvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 12. veebruaril kell 10.00

Suvine lõpetamine: hinded välja hiljemalt 14. juunil kell 10.00

Välja peavad olema pandud:

  • aastahinne
  • aine- või teemahinne
  • õpiväljundi ja moodulihinne

Üleminekukursused talv 2018

Kokkuvõtvad hinded (poolaasta, vajadusel ka aine, teema, moodul ja/või õpiväljund) panna välja hiljemalt 22. jaanuaril kell 15.00. Kõige viimane võimalus järelvastamisteks on 23.-29. jaanuaril 2018.

Järelvastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. jaanuaril kell 10.00.

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.01.2018

Üleminekukursused suvi 2018

Kokkuvõtvad hinded (poolaasta, aasta, vajadusel ka aine ja moodul ja/või õpiväljund) välja hiljemalt 22. juuni kell 15.00. Kõige viimane võimalus järelvastamisteks on 21.-29. augustil 2018.

Järelvastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. augustil kell 10.00.

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.08.2018.

 

Info kõigi järelvastamiste kohta edastavad õpetajad Siseveebi kaudu.