Algab suvistele teenindajatele suunatud abikelneriõpe /4.04

Kuressaare Ametikoolis algab 17. aprillil abikelneri eriala kursus töökohapõhises õppes, mis on suunatud sel suvel teenindajatena tööle asuvatele inimestele.

„Ühe sihtrühmana näeme noori, kes lähevad suvel restoraniteenindajatena tööle,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. „Ametikoolis saavad nad teoreetilised alused hügieenist, klienditeenindusest ja tööst restoranisaalis. Töö ettevõttes lisab sellele praktilise vilumuse ning suve lõpuks pärast lõpueksami sooritamist ka oskusi tõendava lõputunnistuse, mis lihtsustab näiteks edasiste õpingute kõrvalt töö leidmist.“

Õpipoisi- ehk töökohapõhise õppe puhul on ettevõttes toimuva õppe osakaal tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub ametikooli, õpilase ja tööandja koostöös.

Ametikooli koostööpartneriteks avatava õpperühma puhul on restoran KuKuu, Georg Ots Spa Hotel, Arensburg Boutique Hotel & Spa ning Grand Rose SPA Hotel. „Tegu on meie pikaajaliste praktikaettevõtetega, kes on ka ametliku tunnustusprotseduuri läbi teinud,“ märkis Rand.

Õppetöö algab 17. aprillil. Kuni maikuuni viiakse õppetööd läbi kahel õhtul nädalas.

Sisseastumisavaldusi võetakse vastu ametikooli linna õppekompleksis asuvas Messis (raamatukogus) tööpäeviti kell 9-16 kuni 12. aprillini. Sisseastumisavalduse saab esitada ka ametikooli veebilehe kaudu.

„Ettevõtted kaasavad juba neid, keda nad oma suviste teenindajatena näevad. Need noored ja miks mitte ka vanemad inimesed, kes ettevõtetega kontakteerunud ei ole, kuid õppima asuvad, saame suunata ise ettevõtetega kokku,“ ütles ametikooli õpipoisiõppe koordinaator Anneli Viherpuu-Berens.

Töökohapõhise õppe läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)“ raames.

Kakssada õpilast tutvuvad Oskuste Päeval ametitega /31.03

Reedel 31. märtsil tutvub kakssada maakonna 8.-9. klasside õpilast Kuressaare Ametikoolis korraldataval Oskuste Päeval erinevate ametitega.

„Oskuste Päeva eesmärgiks on anda põhikooliõpilastele võimalus natuke lähemalt ühe ametiga tutvust teha ja panna neid mõtlema selle üle, millist ametit nad õppida tahaksid,“ rääkis Oskuste Päeva projektijuht Anneli Viherpuu-Berens.

Oskuste Päevale eelnes Saaremaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistide poolt koostatud ametivaliku testite sooritamine. Testide alusel jagati õpilased töötubadesse, milleks on sõiduautotehnik, tarkvaraarendaja, väikelaevade ehitaja, kokk, turismi- ja restoraniteenindaja, ehitaja, juuksur ja kujundaja.

„Töötubasid planeerides oli meie eesmärgiks, et õpilased saaksid midagi käegakatsutavat teha,“ märkis Viherpuu-Berens.

Töötoas saavad õpilased ametit proovida, samuti peab Oskuste Päeval miniloengu üks antud sektori tööandja või antud ameti esindaja Saaremaalt.

„Maakonna koolide huvi Oskuste Päevadel osalemise vastu oli väga suur. Kõik soovijad seekord ei mahtunud, kuid novembris ja järgmise aasta märtsis plaanime korraldada kaks samasugust Oskuste Päeva veel,“ ütles Viherpuu-Berens.

20170328 300

Oskuste Päevad on osa käimasolevast üleriigilisest Oskuste aasta programmist. Oskuste aasta eesmärgiks on väärtustada oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas.

Oskuste Päevade tegevuskava raames on kavas ka töövarjupäevade korraldamine õpilastele Saaremaa Ettevõtjate Liidu liikmesettevõtetes.

Oskuste Päevi toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)“. Oskuste Päevi korraldavad Kuressaare Ametikool, Saaremaa Rajaleidja keskus ja Saaremaa Ettevõtjate Liit.

29.03.2017

 

Alamkategooriaid