Kool hakkab kutsekvalifikatsiooni andma /2.05

Ametikool hakkab ise kolmel erialal kutsekvalifikatsiooni andma

Kuressaare Ametikool sai õiguse lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja erialal ise kutset omistada, esimesed kutseeksamid viiakse läbi juunis.

Siiani omistas nendel erialadel kutseid ja korraldas kutseeksameid Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

„Meile tuleb tööd juurde,“ rääkis ametikooli sotsiaaltöö õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu. „Teisalt on meil nüüd rohkem paindlikkust, saame valida vabamalt kutseeksami kuupäevi. Mulle meeldib ka see, et saame ise rohkem kaasa rääkida kutseeksami sisu osas. Saame eksami ühitada muude hindamistega läbi aasta. Kutseeksam paneb I-le punkti.“

Rannastu pidas positiivseks ka seda, et nüüd kuulub kolmeliikmelisse eksamikomisjoni ka koolipoolne esindaja. „Me teame õppija arengut ja taset ning see vähendab eksami hindamise juhuslikkust. Õppijatele peaks selline eksam rohkem sobima, kutsetunnistuse omandamine on rohkem õppetööga seotud ja saame sellega hindamiste ja õppetöö korraldamisel rohkem arvestada,“ rääkis ta.

Suurim muutus aga toimub õppija jaoks pikemas perspektiivis. Siiani taotles kooli lõpetaja kutsetunnistust toetudes kooli lõputunnistusele ja taastõendamine toimus iga 5 aasta järel. Sellest kevadest saavad kutseeksami läbinud nn eluaegse kutse, mis on märgitud lõputunnistusele.

Esimene ametikooli korraldatud lapsehoidja kutseeksam on plaanis 1. juunil ja tegevusjuhendaja eksam 9. juunil.

Lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja erialad on esimesed ametikoolis, kus kool ise kutset omistama hakkab. Samasugune protsess on kavas ka teiste erialade osas. Vastavalt kutseharidusstandardile on alates 2017/2018. õppeaastast ametikoolidesse vastu võetud õppijatel kooli lõpetamisel kutseeksami sooritamine kohustuslik.