Missioon ja visioon

Kuressaare Ametikooli missioon on ette valmistada tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toimetulevaid inimesi

Meie visioon

   • 2020. aastal oleme mainekas kutseõppeasutus Euroopas, kes partneritega koostöös reageerib paindlikult tööturu nõudmistele ja pakub innovaatilist koolitust.

Meie moto

   • Sinu sõber elukestvas õppes.

Meie põhiväärtused

   • Koostöö - ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame hea tulemuseni.
   • Asjatundlikkus - väärtustame asjatundlikkust ja õpitahet.
   • Uuendusmeelsus - oleme avatud uutele ideedele ja loovusele ning õpime oma ja teiste kogemustest.
   • Hoolivus - oleme suhetes ausad, hoolivad ja abivalmid; tunnustame ennast ja teisi.
   • Tasakaal - väärtustame aega, tervislikke eluviise ning oskust puhata.