Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund

Nimi Ametikoht Telefon Mobiil
Kadri Riim kutseõpetaja 452 4600
Kai Rannastu juhtõpetaja 452 4662
Klaarika Muul kutseõpetaja 4524676
Mare Kirr kutseõpetaja
Marella Kakkum kutseõpetaja
Sirje Pree kutseõpetaja 452 4662