Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund

Nimi Ametikoht Telefon Mobiil
Kadri Riim kutseõpetaja 452 4600
Kai Rannastu juhtõpetaja 452 4662
Klaarika Muul kutseõpetaja 4524676
Marella Kakkum kutseõpetaja
Sirje Pree kutseõpetaja 452 4662