Aasta koostööpartnerid

Aasta koostööpartnerid 2016

  • Emmanuel „Manu“ Wille (Olde Hansa peakokk) - märkimisväärne ja kooli jaoks tulemuslik koostöö.

  • Indrek Teppan (Lääne-Saare Vallavalitsuse IT-juht) - koostööaldis ja vastutulelik välispraktikantide juhendaja, kes lisaks praktikate juhendamisele aitab sisustada ka nende vaba aega ning kaasab neid erinevatesse ettevõtmistesse.

  • Pihtla RT ja Karl Jalakas - vaatamata väiksele ettevõttele ja kiirele ajale on ettevõte alati nõus panustama õpilaste erialastesse teadmistesse ning tutvustama rallimaailma telgitaguseid. Lisaks koostööpartneriks olemisele on ettevõtte omanik ja juhatuse liige ka ametikooli vilistlane.

  • Grand Rose SPA - ettevõte osaleb aktiivselt spaateenindajate praktikate ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel ja kutseeksamiks valmistumisel. Teeb ettepanekuid ja pakub võimalusi, kuidas rakendada töökohapõhist õpet.

  • Baltic Workboats - praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Ettevõte on selle mõiste perfektne rakendaja, kes on alati olnud nõus võtma praktikale väikelaevaehituse eriala õpilasi.