Aasta koostööpartnerid

Aasta koostööpartnerid 2015

Ametikooli 93. sünnipäeval tunnustati järgmiseid koostööpartnereid:

  • Alar Aksalu (Kaks Kokka ja Ö vanemkokk), kes on alati nõus abistama meie õpetajaid ja kokavõistlusteks valmistuvaid õpilasi.
  • Kaitseliidu Saaremaa malev, kellega koostöös on saanud võimalikuks riigikaitselaagrite läbiviimine.
  • Creative Union´i, kes on ametikooli hea koostööpartner ja kelle juures on praktikal mitmed disaini õppekavarühma õpilased. Samuti on Creative Union pannud välja erialastipendiumi disaini õppekavarühma õpilastele.
  • AS Silberauto, kes on pikaaegne koostööpartner õpilastele praktiliste ja teoreetiliste teadmiste jagamisel, samuti Saksamaalt tulnud välispraktikantide juhendamisel.
  • SA Kuressaare Hoolekanne Päevakeskus, kes on õppiv ja arenev organisatsioon ning kellega toimib koostöö mitmel tasandil – koduhooldaja ja tegevusjuhendaja erialade praktikate korraldamine; töötajate osalemine praktikutena õppetöö läbiviimisel; enamus töötajaid on ametikoolis läbinud valdkonna tasemeõpingud.
  • Eesti Töötukassa Saaremaa osakond, pikaajaline ja meeldiv koostööpartner.