Aasta koostööpartnerid

Aasta koostööpartnerid 2014

Arendusosakonna koostööpartner– AS Datel (Volle Vint).
AS Datel on väga hea koostööpartner. Nad on abivalmid, väga professionaalsed, aitavad alati leida võimaliku ja parima lahenduse.

Sotsiaaltöö ja eriõppe õppesuuna koostööpartner – Pargi lasteaed (Riina Saar).
Riina Saare eestvedamisel on lasteaed meile pikaajaliseks ja vastutustundlikuks koostööpartneriks nii meie kui kooli välispartnerite praktikantide praktikate läbiviimisel. Lasteaia 2 töötajat (Riina ise ja Kristina Kalf) on meil õpetajad, lasteaia teised töötajad lõputööde retsensentideks ja praktikajuhendajateks. Riina suunab oma töötajaid kooli tasemeõppe- ja täiendusõppesse. Lasteaia üldine olek tervikuna on õpihimuline ja aktiivne.

Iluteeninduse õppesuuna koostööpartner - AS Kuressaare Sanatoorium (Villi Pihl).
Tõhus abi ja tugi spaateenindaja õppekava rakendamisel iluteeninduse õppesuunas.

Autotehnika õppesuuna koostööpartner - ML Autoservice OÜ (Maidu Lempu).
On olnud pikaajaline tunnustatud praktikaettevõte, kelle juures on viimase kolme aastaga praktikal käinud 25 ametikooli autotehnika õppesuuna õpilast ning paljud on seda võimalust kasutanud uuesti ka järgmisel aastal, lisaks on ML Autoservice olnud koostööpartner välispraktikantidele (2 Inglismaa õpilast ja 2 Prantsusmaa õpilast). Pika ja eduka koostöö tulemusena on viimase kolme aasta tulemusena läinud ML Autoservicesse tööle 4 Kuressaare Ametikooli autotehnika õppesuuna lõpetajat

Ehituse ja materjalitöötluse õppesuuna koostööpartner - Aulika Riisenberg (SA Innove)
Osaline kutsestandardite koostamise meeskondades, riiklike õppekavade ja nende töörühmade eestvedaja, kutseõpetajate ja erialaliitude võrgustikuseminaride korraldaja. On raske ületähtsustada tema panust selles, mis lähitulevikus enim mõjutab meie kutseõppurit, õpetajat ja tööandjat õppeprotsessis.

Majutuse ja toitlustuse õppesuuna koostööpartner - Juss Lindmäe (Ku-Kuu).
Juss on olnud aastaid tunnustatud praktikajuhendaja ettevõttes. Samuti ta panustab valdkonnaarengusse, andes õpperestorani töökorraldusse häid soovitusi. Juhendab õpilasi kooli õpperestoranis, tegeleb õpperestoranis valmistatavate toodete tootearendusega.

Majutuse ja toitlustuse õppesuuna koostööpartner turismi valdkonnas – Piret Trei (GO Spa Hotel).
Ta on hea koostööpartner meie kooli turismi- ja majutusevaldkonnas. Koolivaheajal on koostöös Piretiga korraldatud erinevaid üritusi kooliõpilastele ja peredele. Samuti on majutuse õpilased toonud praktika kaitsmisel välja positiivseid näiteid juhendamisest.